Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
17. Juuli 2017

Riigikohus ei võtnud menetlusse Võru, Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina, Emmaste, Rakke ja Koeru valla määruskaebusi, kes taotlesid halduskohtult valdade sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist.

3. Juuli 2017

Riigikohus võtab 3. juulil kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number.

30. Juuni 2017

Riigikohtusse pöördus põhiseaduspärasuse kontrolliks õiguskantsler, kes leidis, et aktsiiside ennaktõstmine riivab alkoholi käitlemisega tegelevate ettevõtete ettevõtlusvabadust. 

Viimased lahendid
07.08.20175-17-15/5
07.08.20175-17-24/4
07.08.20175-17-18/4
07.08.20175-17-21/6
07.08.20175-17-22/6
07.08.20175-17-23/6
07.08.20175-17-19/6
07.08.20175-17-14/4
07.08.20175-17-17/4
07.08.20175-17-20/4
07.08.20175-17-16/4
02.08.20175-17-20/3
02.08.20175-17-24/3
02.08.20175-17-14/3
02.08.20175-17-16/3