Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
11. Oktoober 2018

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada. Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused.

10. Oktoober 2018

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, kaks Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja kaks Tartu Halduskohtus.

10. Oktoober 2018

Riigikohtu erikogu muutis senist praktikat maksuvõlgade sundtäitmise aegumise küsimuses, leides, et täitemenetluse kohustus aegub kui seda ei ole õnnestunud viie aasta jooksul lõpule viia. Sarnaselt aeguvad ka muud võlad ja puudub põhjus maksuvõlglasi teisiti kohelda. 

Viimased lahendid
15.10.20183-16-2231/33
12.10.20181-16-6179/84
12.10.20181-17-9149/80
12.10.20181-17-5176/37
11.10.20183-17-2132/17
11.10.20181-17-1219/39
10.10.20182-15-4856/81
10.10.20182-14-37663/54
10.10.20182-18-1450/11
10.10.20182-17-12525/53
10.10.20182-16-14722/50
10.10.20182-18-4121/9
10.10.20182-16-8219/39
08.10.20183-18-400/15
08.10.20183-16-478/44