Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. Detsember 2017

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas tänase otsusega osaliselt AS Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu, leides siiski, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. 

8. Detsember 2017

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja järjekordse kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 19.–23. märtsil 2018 ja suuline osa 16.–20. aprillil 2018. 

4. Detsember 2017

Justiitsminister kuulutas välja konkursi viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Tartu Maakohtus ja üks Tallinna Halduskohtus.

Viimased lahendid
15.12.20173-16-2349/33
15.12.20173-13-2425/53
15.12.20171-16-5213/61
14.12.20173-15-1270/34
14.12.20171-17-7077/14
14.12.20172-09-38957/203
13.12.20174-17-1195/22
13.12.20172-15-19042/157
13.12.20172-07-39570/406
13.12.20172-16-3600/32
13.12.20172-15-15138/56
13.12.20172-15-2810/51
12.12.20173-11-1355/319
12.12.20173-17-981/16
12.12.20175-17-12/9