Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
20. mai 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal on valminud kohtupraktika ülevaade Riigikohtu olulisematest seisukohtadest seoses jälitustoimingutega. 

14. mai 2019

Riigikogu nimetas täna Riigikohtu liikmeks Kaupo Paali, kes alustab Riigikohtu tsiviilkolleegiumis tööd 1. septembril. 

13. mai 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium muutis tänase otsusega seisukohta soodustuskelmusele esitatavatest nõuetest, leides, et pettusliku teo toimepanija ja tegelik kasusaaja ei pea olema üks ja sama isik. Samas otsuses selgitas Riigikohus lisaks, et kohtueelses menetluses kohaldatud tõkendit saab vaidlustada üksnes kuni süüdistusakti koostamiseni. 

Viimased lahendid
20.05.20192-16-17491/49
17.05.20191-18-9343/20
15.05.20192-19-548/33
15.05.20192-16-13034/108
14.05.20193-14-52077/65
13.05.20191-15-11032/308
10.05.20191-19-401/34
08.05.20192-17-16878/97
08.05.20194-18-3732/22
08.05.20192-17-9268/36
08.05.20192-16-122860/43
07.05.20193-16-1504/26
06.05.20195-19-9/2
03.05.20195-19-30/3
03.05.20191-17-5883/77