Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
13. mai 2021

Äsja valminud Eesti kohtute aastaraamat 2020 on pühendatud kohtupidamise avalikkusele ja sellega tihedalt seotud andmekaitse teemadele. 

12. mai 2021

Riigikohus otsustas, et reeglina ei pea vanem lapsele elatist tasuma, kui lapsel on vahelduv elukoht ehk ta elab kummagi vanema juures eelduslikult vähemalt 40 protsenti ajast ja mõlemad vanemad osalevad tema elu korraldamisel võrdväärselt.

10. mai 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu, kahele Harju Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

Viimased lahendid
12.05.20212-18-6491/96
12.05.20212-20-114596/21
12.05.20212-19-15916/87
07.05.20211-16-6179/107
06.05.20212-15-13695/162
06.05.20212-18-18193/100
05.05.20212-17-19459/92
04.05.20212-19-13236/44
28.04.20211-20-1651/76
28.04.20212-18-17980/127
28.04.20213-20-1634/21
27.04.20213-17-1635/19
23.04.20211-20-3535/52
23.04.20212-20-10639/48
22.04.20212-18-12753/34