Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
19. Oktoober 2017
Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate kohtute esimeeste kohtumine, mille keskseks teemaks on võimude lahususe tagamine.  
11. Oktoober 2017
Riigikohtu halduskolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et ettevõtja tegevusloa peatamiseks peab pädev asutus olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud. 
10. Oktoober 2017
Oktoobri algusest kuni 10. novembrini on 9.–12. klassi õpilastel võimalus end asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.     
Viimased lahendid
20.10.20174-16-7649/36
19.10.20175-17-20/9
19.10.20175-17-24/9
19.10.20175-17-17/13
19.10.20171-16-7389/30
19.10.20175-17-18/9
18.10.20172-14-61664/48
18.10.20172-17-4192/14
17.10.20173-15-838/22
16.10.20172-16-18531/27
13.10.20175-17-15/10
13.10.20175-17-14/9
13.10.20175-17-16/9
13.10.20171-16-5540/42
13.10.20175-17-19/19