Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
14. september 2020

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist Riigikohtus haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades 2020. aasta mai algusest kuni augusti lõpuni.

9. september 2020

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud värske kohtupraktika analüüs vaatleb, kas ja kuidas on alama astme kohtud järginud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas antud suuniseid psühhiaatrilise sundravi eelduste ja aluste kohta.

5. august 2020

Riigikohus otsib direktorit, kelle ülesanne on juhtida Eesti kõrgeima kohtu eelarveprotsessi ning õigusemõistmist teenindavate struktuuriüksuste tööd. Riigikohtu direktori ametiaeg on tähtajaline ning algab 1. jaanuaril 2021.

Viimased lahendid
17.09.20201-20-1149/34
16.09.20202-18-9218/40
09.09.20203-19-990/28
07.09.20205-20-5/10
28.08.20203-17-2250/28
11.08.20203-17-2452/36
11.08.20203-18-830/23
24.07.20201-16-9323/410
03.07.20203-19-116/21
26.06.20201-19-9575/46
25.06.20204-20-215/14
25.06.20201-18-8101/63
25.06.20201-16-9323/404
25.06.20201-19-5631/37
19.06.20203-20-1044/5