Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
15. Veebruar 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas tänase otsusega Tallinna ringkonnakohtu 2018. aasta 21. augusti süüdimõistva otsuse, mille järgi vägistas mees 8-aastase lapse ja pani toime sugulise iseloomuga teo täisealise raske vaimse alaarenguga kannatanu suhtes. Varem oli maakohus süüdistatava nendes tegudes tõendamatuse tõttu õigeks mõistnud. Riigikohtu arvates ei hinnanud ringkonnakohus kriminaalasja arutades tõendeid igakülgselt ja saatis seetõttu asja uueks arutamiseks ringkonnakohtule teises koosseisus.

11. Veebruar 2019

Reedel toimunud kohtunike täiskogu otsustas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtunikkonna sisese eetikanõukogu. Eetikanõukogu on nõuandev kogu, kuhu kohtunikud saavad pöörduda igapäevaelus ja -töös tekkivate eetiliste dilemmade puhul.

8. Veebruar 2019

Täna toimub Tartus VSpa hotelli konverentsikeskuses kaheksateistkümnes kohtunike iga-aastane täiskogu, mis võtab seekord fookusesse kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisema osa

Viimased lahendid
15.02.20191-18-1247/58
13.02.20192-16-8552/156
13.02.20192-14-23161/207
13.02.20192-17-458/56
13.02.20192-16-11889/67
12.02.20193-17-590/25
11.02.20193-18-1207/29
11.02.20191-18-5236/8
08.02.20192-10-12908/156
07.02.20191-16-2411/677
06.02.20193-17-1151/92
04.02.20195-19-1/2
04.02.20195-19-4/4
04.02.20195-19-2/4
04.02.20191-18-117/65