Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. Jaanuar 2019

Alates 21. jaanuarist 2019 asub Riigikohus asenduspinnal, aadressiga Veski 32, Tartu.

18. Jaanuar 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis tänase otsusega rahuldamata Tartu Linnavolikogu taotluse tunnistada kehtetuks planeerimisseaduse need sätted, mis kehtestavad riigi eriplaneeringu koostamise alused ja piirangud, ning sätted, mis võimaldavad riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikul kanda riigi eriplaneeringu mõjude hindamisega seotud kulud.

15. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid tegi 14. jaanuaril Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks tunnustatud õigusteadlane ja praegune Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve.

Viimased lahendid
22.01.20193-17-1151/90
18.01.20195-18-5/12
18.01.20195-18-4/10
17.01.20193-17-911/161
16.01.20192-18-10407/9
16.01.20192-18-3298/40
10.01.20193-18-982/26
09.01.20192-17-11697/30
27.12.20181-17-10573/181
21.12.20181-16-10503/150
19.12.20183-17-62/32
19.12.20182-13-31650/81
19.12.20182-17-284/42
19.12.20182-18-11917/26
19.12.20183-16-1531/38