Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
23. mai 2022

Laupäeval, 21. mail lahkus meie seast pikaaegne riigikohtunik Henn Jõks (1955–2022), kes jäi endistele kolleegidele meelde väga tugeva õiglustundega ja kohusetundliku õigusemõistjana, aga ka siira ja empaatilise inimesena.

20. mai 2022

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis reedel, 20. mail avaldatud otsuses, et põld on traktoritele tavapärane liiklemiseks kasutatav ala, mistõttu võib ka põllul juhtunud õnnetus olla kaetud liikluskindlustusega.

17. mai 2022

Riigikohtu halduskolleegium leidis teisipäeval, 17. mail avaldatud otsuses, et tööst tingitud haiguse korral tuleb ametnikule hüvitise maksmisel lähtuda riigivastutuse seadusest, mitte avaliku teenistuse seadusest.

Viimased lahendid
20.05.20222-19-19203/35
20.05.20221-20-1599/54
20.05.20223-20-1684/35
18.05.20222-20-12495/29
18.05.20223-16-1562/104
18.05.20222-21-1824/23
17.05.20223-20-1231/50
16.05.20225-21-30/14
16.05.20221-20-6745/86
13.05.20221-16-9171/1792
11.05.20221-21-6033/16
11.05.20223-20-663/23
11.05.20222-21-10665/27
10.05.20223-22-56/55
09.05.20221-20-3910/72