Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
8. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis tähelepanu sellele, et maakohtus peavad samad kohtukoosseisu liikmed üldjuhul arutama kriminaalasja algusest lõpuni. Kohtukoosseisu ühe liikme väljalangemisel tuleb kriminaalasja arutamist alustada algusest peale, välja arvatud siis, kui kohtuliku arutamise ajal maakohtus on istungisaalis viibinud varukohtunik või varurahvakohtunik.

6. aprill 2020

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis ülevaade, mis vaatleb Riigikohtu praktikat psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamise kohta.

6. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas, et grupi liikmed saab narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil süüdi tunnistada üksnes siis, kui iga grupi liige taotles kuriteost kasu seaduses sätestatud suure varalise kasu piirmäära ületavas summas. Samas märkis Riigikohus, et raskem karistus narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest ei peaks olenema mitte taotletud varalise kasu suurusest, vaid käideldud aine kogusest.

Viimased lahendid
08.04.20202-19-14126/12
08.04.20202-18-7821/68
08.04.20201-15-6483/415
07.04.20203-18-1672/26
06.04.20202-18-3761/70
03.04.20203-17-98/49
03.04.20202-18-18420/26
03.04.20201-18-2232/179
01.04.20202-19-13540/43
31.03.20202-16-14152/67
31.03.20203-18-1168/52
30.03.20203-18-1537/47
27.03.20202-17-3860/34
27.03.20201-19-2627/29
25.03.20202-16-14644/50