Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
13. oktoober 2021

Riigikohus selgitas 13. oktoobril avaldatud otsuses, et mälestise omanikul tuleb täita riigi seatud piiranguid ning ilma muinsuskaitse loa ja järelevalveta tegutsemine on lubamatu. Samal ajal tuleb riigil tagada, et omanikule pandud kohustused mälestise korrashoiul ja säilitamisel poleks ülemäärased. 

10. oktoober 2021

Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid vastandlikke huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda.

6. oktoober 2021

Riigikohus selgitas vastutusotsuse tegemist puudutanud lahendis, et äriühingu juhatuse liige ei või dividende välja maksta, kui äriühingul on ajatamata maksuvõlg, mille tasumiseks olemasolevast varast ei jätku.

Viimased lahendid
14.10.20211-20-6639/73
14.10.20215-21-8/16
13.10.20212-19-9129/77
13.10.20213-19-1841/53
13.10.20213-20-2668/32
13.10.20214-21-1587/15
11.10.20211-20-8068/85
07.10.20211-17-7478/24
07.10.20213-19-467/28
06.10.20214-21-222/20
06.10.20213-19-1161/40
06.10.20214-21-1169/43
05.10.20211-20-3046/33
04.10.20215-21-13/6
04.10.20211-21-1916/36