Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. September 2018

Seni riigisekretäri ametit pidanud Heiki Loot asub Riigikohtu halduskolleegiumis tööle 3. detsembril.

20. September 2018

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul mai algusest kuni augusti lõpuni 2018 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel.

14. September 2018

Praktikale on oodatud magistri- ja bakalaureuseõppe õigusteaduse tudengid, avalduste esitamise tähtaeg on 5. oktoober.

Viimased lahendid
26.09.20183-15-1699/60
26.09.20183-16-2324/18
25.09.20183-15-241/56
24.09.20185-18-5/2
21.09.20183-15-2381/28
21.09.20182-15-17249/53
20.09.20182-17-14364/20
19.09.20183-18-32/14
19.09.20183-14-436/112
19.09.20183-18-65/27
19.09.20182-18-2445/44
18.09.20183-17-1545/68
18.09.20183-18-1180/17
12.09.20182-12-24747/175
10.09.20183-16-1267/42