Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Andmekaitsespetsialist-arhivaar

PrintPDF

Andmekaitsespetsialist-arhivaari ülesanne on tagada Riigikohtu infohalduse tööprotsesside seadustele vastavus isikuandmete kaitse nõuete osas ning aktiivsest asjaajamisest väljunud Riigikohtu dokumentide vastuvõtmine, korrastamine, säilitamine ja üleandmine avalikku arhiivi.

Kontakt: 
tel 730 9033
e-post toomas [dot] anepaioatriigikohus [dot] ee