Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Direktor

PrintPDF

Riigikohtu direktor juhib ja koordineerib õigusemõistmist teenindavate struktuuriüksuste tööd. Direktori ülesanne on luua ja tagada eeldused ning tingimused õigusemõistmise efektiivseks, sõltumatuks ja õiglaseks toimimiseks.

Kontakt:
tel 730 9034
e-post ullar [dot] kaljumaeatriigikohus [dot] ee