Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

IT osakond

PrintPDF

Infotehnoloogia osakond korraldab ja arendab Riigikohtu elektroonilisi andmebaase ning riist- ja tarkvara.

Kontakt:
tel 730 9095
e-post: itatriigikohus [dot] ee