Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Õigusteabe- ja koolitusosakond

PrintPDF

Õigusteabe- ja koolitusosakond analüüsib ja süstematiseerib Eesti ja vajadusel ka välismaist kohtupraktikat, tagab Riigikohtu lahendites toodud seisukohtade kättesaadavuse ning koostab Riigikohtu menetlusstatistika ülevaateid. Osakond tagab õigusteabe ja erialakirjanduse kättesaadavuse Riigikohtu teenistujatele ning koordineerib seaduseelnõudele arvamuse andmist, vastab oma pädevuse piires Riigikohtusse saadetud pöördumistele ja korraldab isikute vastuvõttu. Samuti korraldab osakond kohtunike koolitust ja teenindab kohtunike koolitusnõukogu tööd, selgitab välja kohtunike koolitusvajaduse, valmistab ette kohtunike koolituse strateegia ja programmi ning korraldab nende  elluviimist. 

Kontakt:
tel 730 9075
e-post liina [dot] reisbergatriigikohus [dot] ee