Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Menetlused

Siit leiate nii eelolevad, kui ka juba arutatud kohtuasjade andmed ning lahendi avalikult teatavaks tegemise planeeritava aja. Need andmed eemaldatakse menetluste vaatest lahendi avalikustamise järgselt.

Riigikohus vaatab menetlusse võetud kaebused läbi valdavalt kirjalikus menetluses. Selle jaoks määrab kohus aja, mille jooksul menetlusosalised võivad kohtule esitada täiendavaid avaldusi, taotlusi, taandusi või seisukohti. Kohtuistungi toimumise kohta on nimekirjas suulisuse märge.

HalduskolleegiumTsiviilkolleegiumKriminaalkolleegiumPõhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
02.11.202129.11.202124.11.2021
09.11.202106.12.202112.01.2022
16.11.202113.12.202126.01.2022
23.11.2021
07.12.2021
14.12.2021
21.12.2021
17.01.2022