Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Menetlused

Siit leiate nii eelolevad, kui ka juba arutatud kohtuasjade andmed ning lahendi avalikult teatavaks tegemise planeeritava aja. Need andmed eemaldatakse menetluste vaatest lahendi avalikustamise järgselt.

Riigikohus vaatab menetlusse võetud kaebused läbi valdavalt kirjalikus menetluses. Selle jaoks määrab kohus aja, mille jooksul menetlusosalised võivad kohtule esitada täiendavaid avaldusi, taotlusi, taandusi või seisukohti. Kohtuistungi toimumise kohta on nimekirjas suulisuse märge.