Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Menetlustaotlused

Riigikohus avaldab oma veebilehel viivitamata menetlustaotluse lahendamise tulemuse. Andmed eemaldatakse 30 päeva möödumisel avaldamisest.