Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Maadevahetuse kaasust hakkab arutama kogu kriminaalkolleegium

10. aprill 2014
PrintPDF
Tänase määrusega otsustas Riigikohus anda maadevahetuse kriminaalasja läbivaatamise Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule, kuhu kuulub kuus riigikohtunikku.

Kuna kriminaalasja lahendamisel tekkisid kohtukoosseisu liikmetel põhimõttelist laadi eriarvamused, mis võivad viia vajaduseni muuta kriminaalkolleegiumi varasemas praktikas seaduse kohaldamise kohta esitatud seisukohta, otsustati (juhindudes KrMS §-st 354) anda kriminaalasi läbivaatamiseks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule.

Asja arutamine toimub kirjalikus menetluses, istungi toimumise aega ei ole tänase seisuga määratud.

MÄÄRUS

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846