Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Toimub konkurss viiele kohtuniku kohale

12. september 2011
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas 15. augusti 2011 Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale, kahele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale, ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale ja ühele Tartu Halduskohtu kohtuniku kohale.

Kandideerijal tuleb ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded esitada Riigikohtu esimehele kandideerimisavaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtusse aadressile Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressile infoatriigikohus [dot] ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.

Kandideerimiseks vajalike materjalide kohta leiate info siit. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav Riigikohtu veebilehel.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja