Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute eetikanõukogu pidas esimese koosoleku

31. mai 2019
PrintPDF

Veebruaris moodustatud kohtunike eetikanõukogu pidas sel nädalal esimese koosoleku. Nõukogu valis koosolekul esimeheks Tallinna ringkonnakohtuniku Kaire Pikamäe ning pani paika nõukogusse pöördumise korra.

Kohtunike eetikanõukogu on kohtunikkonna sisene nõuandev kogu, mille poole saavad kohtunikud pöörduda neid puudutavates küsimustes arvamuse saamiseks. Lisaks saab nõukogu anda üldisi eetikaalaseid soovitusi, kas omal algatusel või kohtunike ettepanekul. Nõukogu arvamused ja soovitused ei ole siduvad.

Kohtunik saab pöörduda nõukogu poole, esitades avalduse e-posti aadressil eetikaatriigikohus [dot] ee

Avalduses tuleb piisava põhjalikkusega kirjeldada olukorda, mille kohta soovitakse saada nõukogu seisukohta.

Kui kohtunik soovib, et nõukogu ei teavitata pöörduja isikust, tuleb seda avalduses märkida. Sellisel juhul edastatakse avaldus nõukogule arvamuse või soovituse andmiseks viisil, mis tagab pöörduja anonüümsuse.

Nõukogu arvamused ja soovitused avaldatakse Riigikohtu veebilehel, tagades pöörduja ja teiste asjaomaste isikute anonüümsuse.

Eetikanõukogusse kuuluvad riigikohtunik Henn Jõks, endine Riigikohtu esimees Uno Lõhmus, Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja juht Tiit Kullerkupp, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Kaire Pikamäe ja Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee

 


Vasakult paremale: Uno Lõhmus, Tiit Kullerkupp, Kaire Pikamäe, Meelis Eerik, Henn Jõks.