Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Pages that link to Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks perehüvitiste seaduse osa, mis ei võta vanemahüvitise arvutamisel arvesse tööandja maksejõuetuse hüvitist