Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Pages that link to Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 18. septembrini vastu taotlusi õpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal