Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus korraldab avalikud istungid kahes tsiviilasjas

13. jaanuar 2023
PrintPDF

Riigikohus arutab avalikel istungitel kaht tsiviilasja, millest ühes vaieldakse selle üle, kas krediidiasutus tohib tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse lepingu ühepoolselt üles öelda ja teise asja keskmes on küsimus, kas omanikku vahetanud kinnistul asuval vanal talumajal esines varjatud puudusi, mis annaks õiguse hinda alandada või nõuda kahju hüvitamist.

19. jaanuaril 2023 kell 11.00 toimub tsiviilkolleegiumi istung asjas nr 2-21-3552. 
Selles kohtuasjas on arutusel hagi, mille tarbijast klient esitas Swedbanki vastu temaga sõlmitud arvelduskonto ja maksekaardi lepingu lõpetamise tõttu. Pank põhjendas lepingu ülesütlemist kliendi kõrge rahapesuriskiga. Maakohus jättis hagi rahuldamata, kuid ringkonnakohus tegi vastupidise otsuse. 

Riigikohtus on kohtuasja üheks põhiliseks vaidlusküsimuseks, kas krediidiasutus võib tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse lepingu ühepoolselt üles öelda, arvestades nii võlaõigusseaduse kui ka Euroopa Liidu õigusega – eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. a direktiiviga 2014/92/EL – tarbijate kaitseks kehtestatud reegleid. 
 
30. jaanuaril 2023 kell 13.00 toimub tsiviilkolleegiumi kogu koosseisu istung asjas nr 2-19-19586.
Selles kohtuasjas on arutusel kinnistu ostja hagi selle endise omaniku pärijate vastu. Ostja väitel avastas ta alles rohkem kui aasta pärast kinnistu soetamist, et seal asuva vana talumaja seinad on suures osas mädanenud, ning nõudis müüja pärijatelt hinna alandamise tõttu ülemäära makstu tagastamist või kahju hüvitamist. Kohtuasjas ongi põhiline vaidlusteema, kas kinnistu vastas lepingutingimustele või mitte. Maakohus otsustas jätta hagi rahuldamata, aga ringkonnakohus jõudis vastupidisele järeldusele.

Pealtvaatajatel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja tulla kohale vähemalt 15 minutit enne istungi algust, arvestades turvakontrolli läbimiseks kuluvat aega.