Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tule Riigikohtusse praktikale!

PrintPDF

Riigikohus kuulutab välja konkursi praktikakohtadele 2023/2024. õppeaastal. Konkursi tähtaeg on 9. oktoober 2023.

Saad kandideerida praktikale Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil-, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse või õigusteabe- ja koolitusosakonda.
 
Kolleegiumis saad tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega, osaled juhendaja toel kolleegiumi töös ning valmistad ette kohtuasjade menetlusse võtmise otsuseid ja kohtulahendeid.
 
Õigusteabe- ja koolitusosakonnas toimuva praktika ajal õpid tundma kohtulahendite infosüsteemi, proovid kätt Euroopa Kohtu ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest kokkuvõtete kirjutamisel ning abistad osakonna töötajaid pöördumistele vastamisel. Lisaks saad osaleda kohtulahendite süstematiseerimises ning kohtupraktika ülevaadete ettevalmistamises. Tutvud ka kolleegiumide tööga.

2023/2024. õppeaastal toimub praktika neljal perioodil:
  • 6. november 2023 
  • 8. jaanuar 2024
  • 19. veebruar 2024
  • 1. aprill 2024
Magistriõppe üliõpilaste menetluspraktika kestab kuus nädalat ning bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta üliõpilaste õppepraktika neli nädalat. Magistriõppe üliõpilastele makstakse praktikatasu 1000 eurot (bruto) praktikaperioodi eest.
 
Kandideerimiseks saada hiljemalt 9. oktoobril aadressile praktikaatriigikohus [dot] ee
  • oma CV,
  • väljavõte õpingutulemustest ja
  • motivatsioonikiri.
Palun märgi motivatsioonikirjas ära, kas soovid kandideerida Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil-, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse või õigusteabe- ja koolitusosakonda ning millisel praktikaperioodil soovid Riigikohtusse tulla.
 
Valik konkursil osalejate seast tehakse oktoobrikuu jooksul. Konkursi tulemustest anname teada hiljemalt novembri alguses.
 

Praktikaga seotud küsimustele vastab Riigikohtu personalispetsialist Kristi Jakobsoo (telefon 730 9085, e-post praktikaatriigikohus [dot] ee). 

Riigikohtu praktikaveeb