Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Osale Riigikohtu praktikakonkursil

PrintPDF

Riigikohus kuulutab välja konkursi praktikakohtadele 2020/2021 õppeaastal

Ootame praktikale õigusteaduse üliõpilasi, kellel on süvendatud huvi õigusteaduse vastu, tahe õppida ja enda teadmisi proovile panna. Magistrantidele suunatud menetluspraktika leiab aset kohtukolleegiumides, bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta tudengid saavad uusi teadmisi ja kogemusi ammutada õigusteabe- ja koolitusosakonnas, mis tegeleb kohtupraktika süstematiseerimise ja analüüsiga ning kohtunike ja kohtuteenistujate koolitamisega. Praktika käigus osaleb praktikant juhendaja toel aktiivselt kolleegiumi/osakonna töös, saab tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega.

Sel õppeaastal toimub praktika kolmel perioodil, mille seast on praktikale kandideerijail võimalik juba kandideerimisel välja tuua oma eelistus.

Konkurss praktikakohtadele 2020/2021 õppeaastal vältab kuni 9. oktoobrini 2020 ja valik konkursil osalejate seast tehakse novembrikuu alguseks. Konkursi tulemustest anname teada kõigile osalenutele.

Kandideerimise kohta täpsemalt saad lugeda siit:

Praktikakonkurss bakalaureuseõppe tudengitele

Praktikakonkurss magistriõppe tudengitele

Praktikaga seotud küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna juhataja  Piret Raadom (telefon 730 9035, e-post piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee). 

*Seoses Covid-19 viiruse jätkuva levikuga jälgime olukorda ja Terviseameti soovitusi. Olukorra halvenemisel võime olla sunnitud tegema muudatusi ka 2020/2021 õppeaasta praktikakorralduses.