Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Osale Riigikohtu praktikakonkursil

PrintPDF

Tule Riigikohtusse praktikale!

Riigikohus kuulutab välja konkursi praktikakohtadele 2022/2023 õppeaastal. Konkursi tähtaeg on 10. oktoober 2022.

Kui Sa tunned, et õigusteadus paneb Su silmad särama, Sul on tahe õppida ja enda teadmised proovile panna, siis tule ja näita ennast!

Kandideeri praktikale Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil- või põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse.  Praktika käigus saad tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega, osaled juhendaja toel kolleegiumi töös valmistades ette kohtuasjade menetlusse võtmise otsuseid ja kohtulahendeid.  Lisaks saad proovida kätt kohtulahendite süstematiseerimisel ning kohtupraktika ülevaadete ettevalmistamisel.

Praktika toimub kolmel perioodil, mille seast on Sul võimalik juba kandideerimisel välja tuua oma eelistus. Praktikaperioodi algused on:

  • 7. november 2022
  • 9. jaanuar 2023
  • 20. veebruar 2023

Magistriõppe üliõpilaste menetluspraktika pikkus on 6 nädalat;
bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta üliõpilaste õppepraktika pikkus on 4 nädalat.

Kandideerimiseks saada hiljemalt 10. oktoobril Riigikohtu personalispetsialisti Kristi Jakobsoo e-aadressile kristi [dot] jakobsooatriigikohus [dot] ee oma:

  • CV,
  • väljavõte senistest õpingutulemustest ja
  • kaaskiri, milles tutvustad põgusalt enda seniseid tegemisi, tood välja, mida pead enda tugevusteks ja nõrkusteks, ning kirjeldad, millise õigusvaldkonnaga (eraõigus, haldusõigus, karistusõigus või põhiseaduslikkuse järelevalve) ja miks just sellega soovid praktika käigus enim tegeleda.

Valik konkursil osalejate seast tehakse oktoobrikuu jooksul. Konkursi tulemustest anname teada kõigile osalenutele.

Praktikaga seotud küsimustele vastab Riigikohtu personalispetsialist Kristi Jakobsoo (telefon 730 9085, e-post kristi [dot] jakobsooatriigikohus [dot] ee). 

Riigikohtu praktikaveeb