Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Personaliosakond

PrintPDF

Personaliosakonna ülesanne on Riigikohtu personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine, Riigikohtu ja Eesti kohtunike personaliarvestuse pidamine ning osalemine organisatsiooni arengu kavandamises.

Kontakt:
tel 7 309 035
e-post ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee