Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu asjaajamiskord

PrintPDF

Riigikohtu asjaajamiskord reguleerib Riigikohtu tegevuse dokumenteerimist ja sellega seotud töökorraldust.