Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tule Riigikohtusse praktikale!

PrintPDF

Riigikohus kuulutab 2024/2025. õppeaasta praktikakonkursi välja 2024. a septembris.

Saad kandideerida praktikale Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil-, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse või õigusteabe- ja koolitusosakonda.
 
Kolleegiumis saad tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega, osaled juhendaja toel kolleegiumi töös ning valmistad ette kohtuasjade menetlusse võtmise otsuseid ja kohtulahendeid.
 
Õigusteabe- ja koolitusosakonnas toimuva praktika ajal õpid tundma kohtulahendite infosüsteemi, proovid kätt Euroopa Kohtu ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest kokkuvõtete kirjutamisel ning abistad osakonna töötajaid pöördumistele vastamisel. Lisaks saad osaleda kohtulahendite süstematiseerimises ning kohtupraktika ülevaadete ettevalmistamises. Tutvud ka kolleegiumide tööga.

Magistriõppe üliõpilaste menetluspraktika kestab kuus nädalat ning bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta üliõpilaste õppepraktika neli nädalat. Magistriõppe üliõpilastele makstakse praktikatasu 1000 eurot (bruto) praktikaperioodi eest.
 
Praktikaga seotud küsimuste korral võta ühendust Riigikohtu personalispetsialisti Kristi Jakobsooga (730 9085, praktikaatriigikohus [dot] ee).Riigikohtu praktikaveeb