Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Aegunud juhiloaga sõiduki juhtimine ei ole karistuse määramisel võrdne juhtimisõiguse puudumisega

25. aprill 2018
PrintPDF

Riigikohus selgitas 20. aprilli lahendis, et juhiloa kehtivusaja lõppemise korral ei ole võimalik isikut karistada juhtimisõiguseta sõidu eest. Kehtiva juhiloata sõiduki juhtimine on väärteona karistatav, ent sätte alusel, mille karistusmäär on oluliselt kergem.

2011. aasta juulis jõustunud liiklusseadus tunneb lisaks juhtimisõiguse peatamisele, äravõtmisele ja kehtetuks tunnistamisele ka juhtimisõiguse peatumist. Viimane tähendab mootorsõiduki juhtimise ajutist keelamist juhul, kui lõpeb juhiloa kehtivusaeg või kui saabub juhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev. 

Riigikohtu kriminaalkolleegium ei pidanud võimalikuks liiklusseaduse tõlgendamist selliselt, et juhiloa kehtivusaja lõppemisel kaotab isik üldse juhtimisõiguse. Sel põhjusel leidis kolleegium, et mootorsõiduki juhtimiselt tabatud isikut, kelle juhtimisõigus on peatunud, ei karistata mootorsõiduki juhtimisõiguseta juhtimise eest liiklusseaduse § 201 järgi, vaid mootorsõiduki juhtimise keelu rikkumise eest liiklusseaduse § 242 järgi.

OTSUS 4-17-4621

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846