Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ainuüksi nikotiinisisaldus ei tingi e-sigareti määratlemist ravimina

28. aprill 2015
PrintPDF
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases lahendis elektrooniliste sigarettide käsitlemist ravimina, märkides, et e-sigareti määratlemine ravimina toime alusel peab olema juhtumipõhine ja kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga.

Ravimiamet määratles ravimina E-Lites tooted (elektroonilise sigareti nikotiinilahusega täitekapslid), kuna need sisaldavad toimeainena nikotiinisõltuvuse raviks kasutatavat tööstuslikult toodetud nikotiini, mis on ka teatud patsiendirühmadele ohtlik, toksiline ja sõltuvusttekitav. Kaebaja soovis tooteid turustada aga tarbekaubana, mitte ravimina ja vaidlustas Ravimiameti otsuse toodete ravimina määratlemise kohta.

Kolleegium leidis, et rikutud on juhtumipõhise määratlemise reegleid ja otsus on kaalutlusvigadega. Ravimiamet on jätnud tähelepanuta, et E-Lites toodetel puuduvad ravimile omased üldiselt kasulikud omadused. Nikotiiniravimite kõrval ei ole E-Lites tooteid võrreldud ravimi müügiluba mitteomavate tavasigarettidega ega kaalutud, kas oleks võimalik muude vähemkoormavate meetmete kohaldamine ilma ravimi müügiloast tulenevate rangete müügipiiranguteta.

Kolleegium rõhutas, et Ravimiametil tuleb uue otsuse tegemisel lisaks kolleegiumi poolt toodud puudustele arvesse võtta ka muutunud õiguslikku olustikku (direktiiv 2014/40/EL, mille ülevõtmise tähtaeg on 20. mai 2016), mis e-sigarette üldjuhul ravimina ei käsita.

OTSUS 3-3-1-5-15

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846