Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Alanud on Riigikohtu praktikakonkurss

18. september 2023
PrintPDF

9. oktoobrini saavad õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased kandideerida Eesti kõrgeima kohtu 2023/2024. õppeaasta praktikakonkursile. Seekord saavad kandideerijad valida nelja praktikaperioodi vahel ning magistrantidele makstakse praktikatasu.

Kandideerida saab praktikale Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil-, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse või õigusteabe- ja koolitusosakonda.
 
Kolleegiumis saab praktikant tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega, osaleda juhendaja toel kolleegiumi töös ning valmistada ette kohtuasjade menetlusse võtmise otsuseid ja kohtulahendeid.
 
Õigusteabe- ja koolitusosakonnas toimuva praktika ajal õpitakse tundma kohtulahendite infosüsteemi, proovitakse kätt Euroopa Kohtu ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest kokkuvõtete kirjutamisel ning abistatakse osakonna töötajaid pöördumistele vastamisel. Lisaks saab osaleda kohtulahendite süstematiseerimises ning kohtupraktika ülevaadete ettevalmistamises. Tutvutakse ka kolleegiumide tööga.
 
2023/2024. õppeaastal toimub praktika neljal perioodil:
  • 6. november 2023
  • 8. jaanuar 2024
  • 19. veebruar 2024
  • 1. aprill 2024
Magistriõppe üliõpilaste menetluspraktika kestab kuus nädalat ning bakalaureuseõppe 2. ja 3. aasta üliõpilaste õppepraktika neli nädalat. Magistriõppe üliõpilastele makstakse praktikatasu 1000 eurot (bruto) praktikaperioodi eest.
 
Kandideerimiseks tuleb saata hiljemalt 9. oktoobril aadressile praktikaatriigikohus [dot] ee järgmised dokumendid:
  • CV,
  • väljavõte õpingutulemustest ja
  • motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirjas tuleb muu hulgas ära märkida
  • üksus, kuhu soovitakse praktikale minna ‒ kas haldus-, kriminaal-, tsiviil-, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või õigusteabe- ja koolitusosakond;
  • periood, millal soovitakse praktikale tulla.
Valik konkursil osalejate seast tehakse oktoobrikuu jooksul. Konkursitulemused selguvad hiljemalt novembri alguses.
 
 
Lisateave:
Kristi Jakobsoo
Riigikohtu personalispetsialist
730 9085
praktikaatriigikohus [dot] ee