Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Alates 1. juulist kannavad Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit

3. juuli 2017
PrintPDF
Riigikohus võtab 3. juulil kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number.

See tähendab, et alates 1. juulist kannavad kõik Riigikohtu lahendid maa- ja ringkonnakohtu lahendiga sama numbrit. Ühtne nummerdus võimaldab menetluse kulgu ja sellega seotud statistikat paremini jälgida. Seni Riigikohtu asja numbriga avalikustatud lahendid on endiselt selle numbri järgi leitavad. Otsingutega seotud täiendavat infot saab lahendi otsingu abist.

Kõik Riigikohtu lahendid on jätkuvalt kättesaadavad nii Riigikohtu kodulehelt kui ka Riigi Teatajast. Kui varem lisati Riigi Teataja kodulehele Riigikohtu lahendeid kord nädalas, siis alates juulist kuvatakse kõrgema kohtu lahendid samaaegselt nii Riigikohtu kui ka Riigi Teataja kodulehel. Samuti on nüüdsest Riigi Teataja kaudu kättesaadav ka Riigikohtu lahendite märksõnastik. Info uute lahendite kohta jõuab mõlemal kodulehel asuvasse märksõnastikku samaaegselt, st tegemist on identse infoga.

Kodulehe aadress www.riigikohus.ee jääb samaks, võimaldades muuhulgas ligipääsu ka nutiseadmetest (mobiiltelefon, tahvelarvuti). 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846