Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss kahe kohtunikukandidaadi kohale

9. juuli 2013
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas välja konkursi ühe Tallinna halduskohtu ja ühe Viru maakohtu kohtunikukandidaadi koha täitmiseks.

Kohtunikukandidaat on kohtuametnik, kes läbib ettevalmistusteenistuse, mille jooksul ta saab vajalikku väljaõppe kohtuniku ametisse asumiseks. Kandidaadi ametikoht on mõeldud neile, kes on tulevikus huvitatud kohtunikuametist ning vastavad kohtunikele esitatavatele nõuetele.

Kaheaastase õppeperioodi jooksul saab kandidaat praktilise kogemuse maa-, haldus- ja ringkonnakohtus. Lisaks sellele on võimalik täiendada end Riigikohtus, advokatuuris, prokuratuuris ja ka valitsusasutustes või kohaliku omavalitsuse asutuses.

Kandideerimiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 01. augustiks 2013. Täpsemalt saab lugeda Justiitsministeeriumi veebilehelt.