Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss kahele ringkonnakohtu kohtunikukohale

5. juuni 2019
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas 4. juunil 2019 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohale. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. 

Kandideerimiseks tuleb 4. juuliks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Vajalikud dokumendid on leitavad Riigikohtu kodulehelt.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „Kohtunikukonkurss“ e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Lisainfot saab konkursi teatest.