Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss kolmele riigikohtuniku kohale

19. veebruar 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi kolmele riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis.

Riigikohtuniku ametikohtadest üks on vaba, üks vabaneb 1. septembrist 2019 ja üks 1. detsembrist 2019.

Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse koos põhjaliku elulookirjelduse (CV) ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehe nimele aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 20.03.2019.
 
Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9062.