Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss kriminaalkolleegiumi nõuniku kohale

13. November 2019
PrintPDF

Riigikohus otsib kriminaalkolleegiumi nõunikku, kelle põhiülesanneteks on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ning kohtulahendite projekte.

Sooviavaldusi saab esitada 2. detsembrini. Täpsemaid tingimusi vaata konkursi teatest

Täiendavat informatsiooni konkursi kohta saab kirjutades e-aadressil Piret [dot] Raadomatriigikohus [dot] ee.