Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss riigikohtuniku ametikohale

5. aprill 2021
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikoha täitmiseks kriminaalkolleegiumis alates 1. jaanuarist 2022. 

Konkursil osaleja peab vastama kohtunikule kehtestatud nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses. Riigikohtuniku nimetab ametisse Riigikogu. Kandidaadi esitab parlamendile Riigikohtu esimees, kes kuulab enne ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse.   

Avaldus koos põhjaliku elulookirjelduse ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palutakse kandideerijal saata Riigikohtu esimehe nimele elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või aadressil Lossi 17, 50093 Tartu. Dokumentide esitamise tähtaeg on üks kuu pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes ehk 5. mai 2021.

Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku. Kohtade jaotus haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegiumi vahel sõltub valdkonna töökoormusest. Riigikohtu liikme koht vabaneb selle aasta lõpus, sest 1993. aastast ametis olnud halduskolleegiumi kohtunik Jüri Põld jääb pensionile. 

Konkursiteatega saab tutvuda siin.