Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss seitsmele kohtunikukohale

18. mai 2023
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kolmele Tartu Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku, ühele Tartu Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku, kahele Harju Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku ja ühele Viru Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale.

Sobilik kandidaat vastab kohtute seaduses kohtunikule esitatud nõuetele, tal on magistrikraad õigusteaduse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isikuomadused. Lisaks peab kohtunikuks kandideerija olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Täpsemaid tingimusi saab lugeda konkursi teatest.

Kandideerimiseks tuleb 19. juuniks 2023 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.