Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale

27. september 2023
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas 26. septembril välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale.

Kandideerimiseks tuleb 26. oktoobriks 2023 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtuniku kohale, esitab kandideerimiseks üksnes asjakohase avalduse, mis on samuti leitav Riigikohtu kodulehel (Esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel).
 
Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.