Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss tsiviilkolleegiumi nõuniku kohale Riigikohtus

16. juuni 2021
PrintPDF

Riigikohus võtab tööle tsiviilkolleegiumi nõuniku, kelle ülesanne on lahendada tsiviilasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

Tugeval kandidaadil on magistrikraad õigusteaduses ja põhjalikud teadmised eraõigusest ja tsiviilkohtumenetlusest. 

Kandideerimiseks saada meile enda elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri, bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite ning isikut tõendava dokumendi koopiad. Sinu dokumente ootame märgusõna „Tsiviilkolleegiumi nõuniku konkurss“ all
6. juuliks 2021 aadressile infoatriigikohus [dot] ee.

Lisainfo telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee.