Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Algas konkurss ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku kohale

22. Detsember 2021
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale. 

Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Täpsemaid tingimusi saab lugeda konkursi teatest.

Kandideerimiseks tuleb 24. jaanuariks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel ja kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.