Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avati uus Euroopa õigusportaal

20. juuli 2010
PrintPDF
16. juulil avati Brüsselis toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel uus Euroopa e-õiguskeskkonna portaal.

Portaal võimaldab leida vajalikku informatsiooni liikmesriikide kohta ühest kohast, lihtsustab oluliselt juurdepääsu teabele ning muudab piiriülesed menetlused lihtsamaks. Tulevikus soovitakse sinna koondada kõikide EL liikmesriikide õigusinformatsioon ning luua üks keskkond, kust nii õiguspraktikud kui ka kodanikud saaksid kiiret ja ajakohast informatsiooni teiste liikmesriikide õigussüsteemide ning õigusasutuste kohta.

Oluline osa portaalis on ka piiriülese videokonverentsi võimaluste tutvustus, samuti on välja töötatud mitmeid juhendmaterjale liikmesriikidele, et julgustada liikmesriikide õiguspraktikuid enam kasutama kaugkohtuistungi pidamise võimalust läbi videokonverentsi süsteemide piiriülestes menetlustes. Kaugkohtuistungi pidamist võimaldav videokonverentsi komplekt on olemas kõikidel Eesti kohtutel.

Kaugkohtuistungite näol on tegemist istungiga, kus kohtust kaugel, näiteks välismaal või kinnipidamisasutuses, viibivad osapooled on kaasatud kohtuasja arutamisesse videoühenduse vahendusel. Selline süsteemi muudab kohtumenetluse tunduvalt kiiremaks, mugavamaks, turvalisemaks ja odavamaks.

Eesti osaleb ka portaali tutvustusvideos oma piiriülese videokonverentsilahendusega, mida filmiti Tallinnas 2009. a sügisel.

Portaali saavad külastada kõik soovijad ning see asub aadressil https://e-justice.europa.eu/

Pikemalt loe uudist siit


Mailin Aasmäe
kommunikatsioonispetsialist