Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

3. November 2015
PrintPDF
Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 27. aprillist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.


Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.


Avalduse konkursil osalemiseks koos põhjaliku elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehele 3. detsembriks 2015. Dokumendid palume saata Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.


Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku, neist viis halduskolleegiumis. Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Tõnu Antoni pensioneerumisega alates 27. aprillist. Tõnu Anton nimetati riigikohtunikuks 19. märtsil 1993. Aastatel 1993-2014 oli ta Riigikohtu halduskolleegiumi esimees.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 984