Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

17. juuni 2015
PrintPDF
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 18. jaanuarist Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.


Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.


Avalduse konkursil osalemiseks koos põhjaliku elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehele 17. juuliks 2015. Dokumendid palume saata Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.


Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku. Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Jüri Ilvesti pensioneerumisega. Jüri Ilvest nimetati Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks 1993. aastal, aastani 2003 oli ta ka kriminaalkolleegiumi esimees.


Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
+372 7309 025