Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

28. jaanuar 2015
PrintPDF
Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 1. maist Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse konkursil osalemiseks koos põhjaliku elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehele 2. märtsiks 2015. Dokumendid palume saata Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.


Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku. Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Ott Järvesaare pensioneerumisega alates 1. maist. Ott Järvesaar valiti kohtunikuks 1985. aastal, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks nimetati ta 1998. aastal.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 984