Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

15. september 2014
PrintPDF
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 24. septembrist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.


Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.


Avalduse konkursil osalemiseks koos põhjaliku elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehele 15. oktoobriks 2014.

Dokumendid palume saata Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.


Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku. Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Harri Salmanni pensioneerumisega. Harri Salmann nimetati Riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks 1993. aastal.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846