Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

1. November 2013
PrintPDF
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 28. novembrist 2013 Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses (§ 52).

Avalduse konkursil osalemiseks koos põhjaliku elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada Riigikohtu esimehele 2. detsembriks 2013.

Dokumendid palume saata Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846