Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

16. märts 2018
PrintPDF

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 30. juunist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohale kandideerija peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse konkursil osalemiseks koos elulookirjeldusega, Eesti kodakondsust ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehele 16. aprilliks 2018. Dokumendid palume saata aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Otseviit teadaandele.

Riigikohtus on ametis 19 kohtunikku, neist viis halduskolleegiumis. Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses riigikohtunik Indrek Koolmeistri pensioneerumisega.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846