Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avatud on konkurss riigikohtuniku ametikohale

13. jaanuar 2020
PrintPDF

Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi 1. septembrist 2020 Riigikohtu tsiviilkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse koos põhjaliku elulookirjelduse (CV) ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehe nimele aadressil Veski 32, 50409 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 14.02.2020.
 
Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035. Viide konkursiteatele.

Riigikohtu liikme koht vabaneb seoses Henn Jõksi pensioneerumisega.