Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Balti riikide ülemkohtud kogunevad Eestis

15. juuni 2017
PrintPDF
Täna ja homme toimub Pärnus Balti kõrgemate kohtu kohtunike iga-aastane kohtumine, kus keskendutakse kohtuhaldusega seotud küsimustele nagu näiteks juurdepääs õigusemõistmisele ja kohtuhaldusreformid kolmes riigis.

„Head isiklikud ja tööalased suhted naabritega on üliolulised. Püüame vähemalt kord aastas Balti kolleegidega kohtuda, et kogemusi vahetada. Sel korral on arutlusel kohtute haldamine, mis on kõigis kolmes riigis isemoodi," märkis Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.
 
Eestis saab täna üheks kohtute haldamisega seonduvaks väljakutseks Pikamäe hinnangul pidada kohtunike töökoormuse võrdsustamist.
 
„Viimased aastad on näidanud, et kohtutel oleks hädasti vaja mehhanismi, mis võimaldaks kohtusüsteemi sees koormust võrdsustada ja seeläbi tagada kohtuasjade arutamine mõistliku aja jooksul. On olnud näiteid, kus mõne konkreetse kohtu koormus tõuseb kohtuasjade suurenemise või kohtuniku lahkumise tõttu hüppeliselt. Et kohtusüsteemil oleks sellistes olukordades võimalik kiiresti ja paindlikult reageerida, oleme välja töötamas asenduskohtuniku kontseptsiooni,“ lisas Pikamäe.
 
Kohtumisel osalevad Eesti, Läti ja Leedu kõrgemate kohtute esimehed ja kolleegiumite esindajad.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846