Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Börsiinvestorite edetabeli avaldamine ei rikkunud eraelu puutumatust

23. märts 2016
PrintPDF
Halduskolleegium lahendas kaebust andmekaitse inspektsiooni otsuse peale, milles leiti, et Äripäev ei rikkunud kaebaja põhiõigusi, avaldades börsiinvestorite edetabeli koos kaebaja isikuandmetega.

Riigikohtu hinnangul ei rikkunud väljaanne isiku põhiõigusi, kuna konkreetsel juhul ei saa eraellu tungimist pidada niivõrd intensiivseks, et see kaaluks üle ajakirjandusvabaduse. Lisaks on börsil tegutsemine märgatavalt avalikum kui paljud muud äritegevuse valdkonnad ja suuremate börsiinvestorite vastu on eelduslikult ka suurem huvi.

Andmete töötlemisele ajakirjanduslikul eesmärgil kehtestab isikuandmete kaitse seadus eriregulatsiooni (IKS § 11 lg 2). Selle kohaselt võib isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Ajakirjandusvabadus oleks olulisel määral pärsitud, kui meedias võiks isikuga seotud teavet töödelda ja avaldada üksnes isiku nõusolekul.

Samas rõhutas kolleegium, et avaliku huvi ülekaalukus tuleb kindlaks teha konkreetse juhu asjaolude põhjal, võrreldes andmete avaldamise kasuks rääkivaid asjaolusid tagajärgedega, mida isikule põhjustatakse. Isiku andmete avaldamist ei õigusta pelk erahuvi ega sensatsioonijanu ning ka juba avalikustatud isikuandmete uueks töötlemiseks peab olema seaduslik alus.

OTSUS 3-3-1-85-15

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846